نام و نام سازمانی : سمیه آذین

همکاری : از سال 1391

واحد : ایران مهر

مسئولیت : حسابداری

 

به مدت 11سال تجربه حضور در تمامی بخش های جواهرات ایران مهر را دارم. وجه مشترک در همه قسمت ها ،احترام به مشتری و

خوشرویی است. در حال حاضر حسابدار هستم ، این کار نیاز به دقت بالا و بردباری دارد.

و همچنین در بخش IT نیز همکاری می کنم.