نام و نام سازمانی : مریم آفتاب

همکاری : از سال 1401

واحد : بارشیک

مسئولیت : طراح

 

تحصیل کرده در رشته گرافیک و مشغول به کار در مجموعه بارشیک هستم.

کار من در مجموعه بارشیک طراحی و ادیت است و مرتبط به رشته تحصیلی من میباشد.

محیط کاری خوب و صمیمیت بین اعضا موجب شده است تا از کار در اینجا لذت ببرم.