نام و نام سازمانی : مرضیه مانا 

همکاری : از سال 1394

واحد : بارشیک

مسئولیت : منابع انسانی 

 

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA) و دارای مدرک  DBA در کسب و کار.

از سال 94 افتخار همکاری در بخش منابع انسانی گروه وزین بارشیک را دارم.

محیط پویا، پیشرو و آموزنده گروه بارشیک و کار کردن در کنار مدیر خلاق و توانمند بارشیک را بهترین فرصت و توفیق برای به کارگیری دانش

کسب و کارم می دانم.