نام و نام سازمانی : مهرناز آرمان

همکاری : از سال 1394

واحد : ایران مهر

مسئولیت : پیگیری و فروش

 

مدت 9 سال در جواهرات ایران مهر مشغول به کار هستم و علاقه مند به ساخت و تلفیق طلا، سنگ، مهره و صنایع دستی مربوط به طلا می باشم.

مدتی در فروشگاه جَم جِم در زمینه سنگ ها  آموزش دیده و در این قسمت کار کرده ام.

در حال حاضر در جواهرات ایران مهر به عنوان فروشنده انجام وظیفه میکنم.