نام و نام سازمانی : مسلم سروش

همکاری : از سال 1394

واحد : ایران مهر

مسئولیت : امور اداری و مالی

 

از سال 1394 افتخار همکاری با مجموعه بارشیک را دارم و در فروشگاههای مهر ،شبدیز و جواهرات ایران مهر افتخار همکاری داشتم.

در حال حاضر مسئول امور مالی و اداری جواهرات ایران مهر هستم .من با کار زندگی می کنم و از کارم لذت می برم.

item->alias)): $files = glob("images/gallery/".$this->item->alias."/*.*"); echo '
'; for ($i=0; $i '; } endif; ?>