نام و نام سازمانی : مسلم سروش

همکاری : از سال 1394

واحد : ایران مهر

مسئولیت : امور اداری و مالی

 

از سال 1394 افتخار همکاری با مجموعه بارشیک را دارم و در فروشگاههای مهر ،شبدیز و جواهرات ایران مهر افتخار همکاری داشتم.

در حال حاضر مسئول امور مالی و اداری جواهرات ایران مهر هستم .من با کار زندگی می کنم و از کارم لذت می برم.