نام و نام سازمانی : مریم شایان

همکاری : از سال 1391

واحد : ایران مهر

مسئولیت : راهنمای مشتری

 

متولد نهمین روز آخرین ماه تابستان هستم با اینکه رشته تحصیلی ام ارتباطی با کارم ندارد، علاقه زیاد باعث شده که سمت

این حرفه و این مجموعه موفق دوست داشتنی کشیده شوم. 11سال است که با افتخار مشغول به خدمت و همکاری با جواهرات ایران مهر هستم.