نام و نام سازمانی : امین کوشا

همکاری : از سال 1390

واحد : ایران مهر

مسئولیت : فروشنده طلا

 

فروشنده طلا  در جواهرات ایران مهر هستم. مدت 12 سال سابقه فعالیت در بخش های فروش و تعمیرات را دارم. ارتباط با مشتری برایم راحت

و روابط عموعی بالایی دارم. در تمامی دوره های آموزشی طلا شناسی شرکت کرده و جهت ارتقا سطح ارتباط با مشتریان دوره فن بیان را در واحد

آموزش بارشیک گذراندم.