نام و نام سازمانی : امیر حسین آرمین

همکاری : از سال 1396

واحد : ایران مهر

مسئولیت : ثبت خرید

 

از سال 1396 مشغول کار در جواهرات ایران مهر شده ام و باعث افتخارم است که به عنوان مسئول ثبت خرید در حال کار هستم.

زیبایی محیط کار و زندگی در کنار همکاران عزیز، مایه دلخوشی من است.

وظیفه من در ایران مهر بسیار مهم و حساس است و مسئول ورود و خروج کالا و امور کیفی ها و ثبت کالا ها در سایت هستم .