نام و نام سازمانی : اعظم جاوید

همکاری : از سال 1393

واحد : ایران مهر

مسئولیت : صندوق و ثبت فروش

 

 در رشته روانشناسی تحصیل کرده ام ،از ارتباط با مشتری و همکاری با مجموعه بزرگ و موفق بارشیک و فعالیتم در جواهرات ایران مهر لذت می برم.

در حال حاضر در قسمت صندوق و ثبت فروش انجام وظیفه می کنم.