به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، از مجموع ۴۶ قطعه شمش طلای استاندارد یک کیلوگرمی عرضه شده، ۳۴ شمش طلای استاندارد مورد معامله طرفین قرار گرفت. شمش‌‌‌های طلای استاندارد، در حراج حضوری امروز با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۴۹۱ میلیون تومان به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، از مجموع ۴۶ قطعه شمش طلای استاندارد یک کیلوگرمی عرضه شده، ۳۴ شمش طلای استاندارد مورد معامله طرفین قرار گرفت. شمش‌‌‌های طلای استاندارد، در حراج حضوری امروز با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۴۹۱ میلیون تومان معامله شد. با توجه به تعطیلی رسمی یکشنبه ۲۲ بهمن ماه، حراج بعدی شمش طلای استاندارد در روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود./ مرکز مبادله ایران