مجموعه شبدیز

مجموعه باغ و رستوران شبدیز در مرکز منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، پذیرای مهمانان و مراجعان منطقه ویژه اقتصادی است و براساس توافقات انجام شده، در نوبت های ظهر و شب پذیرای عموم است.

خدمات این مرکز رفاهی، در نوع خود بی نظیر و کیفیت آن بالاتر از استاندارهای رایج است.

فضای سبز گسترده، آرامش محیط، کیفیت مواد مصرفی و خدمات اجرایی مناسب، این مرکز خدماتی را از موارد مشابه متمایز کرده است.


نمایی از فضای باز مجموعه شبدیز