بارشیک گروه شرکت های بارشیک هولدینگ طلا جواهرات و گردشگری ٬ شرکت توسعه و تجارت بارشیک (سهامی خاص) با شماره ثبت 3598 تاسیس شده است.

 

            عضو هیئت مدیره بارشیک و نظارت و بازرسی

   

               شناسه ی من:

               از سال 1383 همزمان با افتتاح محل جدید ایران مهر و همراه با دیگر همکاران اولیه فروشگاه فعالیت کاری خود را

               آغاز نمودم. در مدت زمان مناسب آموزش های لازم و اصول نه گانه را دریافت و کار خود را آغاز نمودم. در ایران مهر

               در بحث های روابط عمومی و تبلیغات فعال بوده و در حال حاضر به عنوان ناظر و بازرس شرکت بارشیک، بسیار از

               کار خود لذت می برم.

               محیط کار من: محیطی گرم و صمیمی و پر از مسوولیت

               توصیه من به همکاران آینده: با توجه به نوع مسوولیتی که به شما واگذار می شود. بسیار حساس و با دقت باشید.

               یکی از مهمترین اصول بارشیک یادگیری دائمی و به روز بودن است.