بارشیک گروه شرکت های بارشیک هولدینگ طلا جواهرات و گردشگری ٬ شرکت توسعه و تجارت بارشیک (سهامی خاص) با شماره ثبت 3598 تاسیس شده است.

طرح جذب شایستگان

هم وطن گرامی در صورتی که شما فکر میکنید، دارای استعدادهایی هستید که میتواند شکوفا شود و در حال حاضر تعهدی به کار در سازمان یا موسسه ای ندارید، این کاربرگ را بررسی فرمایید.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
  • اگر به هر 22 پرسش پاسخ مثبت داده اید؛ به همکاری دعوتید. لطفا کاربرگ را پر کرده و ارسال نمایید.
  • اگر حداقل به 22 پرسش پاسخ مثبت دادهاید؛ لطفا کاربرگ را پر و ارسال نمایید.
  • اگر به کمتر از 22 پرسش پاسخ مثبت داده اید؛ خیلی با مرام هستید و برایتان آرزوی موفقیت داریم. اما افتخار همکاری با شما بزرگوار را نداریم.

حجم عکس شما بالا می باشد.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر