بارشیک گروه شرکت های بارشیک هولدینگ طلا جواهرات و گردشگری ٬ شرکت توسعه و تجارت بارشیک (سهامی خاص) با شماره ثبت 3598 تاسیس شده است.

سطح عضویت تابعی از میزان خرید است.

مجموع خرید شما از واحدهای بارشیک، مبنای محاسبه قرار گرفته است. هر چه سطح عضویت بالاتر رود،

خدمات بارشیک افزایش می یابد. این خدمات شامل درصد شارژ بالاتر در مقابل هر خرید و انجام خدمات

فرهنگی است. با هر 40 میلیون تومان خرید، سطح عضویت شما یک عدد افزایش خواهد یافت. آیا می دانید

با ارتقا سطح "بارشیک کارت" شما، خدمات ما به شما به شکلی شگفت انگیز ارتقا پیدا می کند….