بارشیک گروه شرکت های بارشیک هولدینگ طلا جواهرات و گردشگری ٬ شرکت توسعه و تجارت بارشیک (سهامی خاص) با شماره ثبت 3598 تاسیس شده است.

بارشیک از نگاه شما

 

هنرمندان عزیز عضو باشگاه مشتریان بارشیک، از شما درخواست می گردد عکس های مرتبط با بارشیک خود را با موضوع ( طلا و جواهرات، سنگ های قیمتی، گردشگری و جشن های ملی )

به نشانی تلگرامی 09036254947 ارسال نمایید. عکس های شما رده بندی شده و در تارنمای www.barshic.com در بخش نگاه شما ذخیره میگردد. توجه داشته باشید که، عکس های رده ی

5 تا 10 شامل جایزه ریالی می گردد که در بارشیک کارت شما ذخیره شده و پیامک تأییدی آن به شما ارسال می گردد.مبالغ موجود در بارشیک کارت شما در واحد های بارشیک قابل خرید است.

 با ما باشید.

 

 

باشگاه مشتریان چیست؟                                                         عکس های شما