بارشیک گروه شرکت های بارشیک هولدینگ طلا جواهرات و گردشگری ٬ شرکت توسعه و تجارت بارشیک (سهامی خاص) با شماره ثبت 3598 تاسیس شده است.

بارشیک کارت چیست؟

به هنگام تکمیل امتیاز و عضویت در باشگاه مشتریان، کارت مغناطیسی اختصاصی، با نام شما چاپ و تحویل می گردد.

ارائه این کارت در خریدهای آتی و در برنامه های فرهنگی مورد نیاز است.

در هر خرید از گروه بارشیک، شارژ تناسب دریافت می نمایید. به نحوی که همیشه مقداری شارژ در کارت

خود ذخیره خواهید داشت. هنگام خرید از واحدهای گروه بارشیک کارت شما شارژ می گردد. میزان شارژ

با پیامک به شما اعلام می شود. تمامی شارژها در خرید بعدی و در همه ی واحدها قابل استفاده است.

متناسب با میزان خرید سطح بندی اعضاء انجام می شود. درصد شارژ خرید متناسب با سطح عضویت شماست.

خدمات فرهنگی، متناسب با علایق شما ارائه می گردد. خدمات فرهنگی باشگاه شامل همه اعضا می گردد.

لطفا به نکات زیر توجه فرمائید:

1- هنگام اولین خرید از واحدهای گروه بارشیک، می توانید عضو شوید. بارشیک کارت خود را

دریافت نمایید.

2- به زودی رمز 4 رقمی به شما پیامک می شود.

3- انجام خدمات به شما آغاز شده است.

4- شارژ موجود در کارت بجز خرید سکه جات شامل همه خریدهای اعضاء محترم از گروه بارشیک می گردد.