مینا بهفر
حسابداری
16 بهمن 1400 توسط
مینا بهفر
روح الله بلوردی

  

مینا بهفر

         

پست سازمانی : حسابداری واحد ها

تحصیلات : مهندسی خاک - دانشگاه ولیعصر


گالری تصاویر