نشان ملی مدیریت
نشان ملی مدیریت ایران
16 بهمن 1400 توسط
نشان ملی مدیریت
روح الله بلوردی

  

نشان ملی مدیریت

نشان ملی مدیریت از نشان های افتخار در ایران است. 

این نشان به افرادی اعطا می شود که در مدیریت و انجام فعالیت های شایسته در زمینه های ملی و بین المللی ، موفقیت استثنایی کسب نمایند.