بارشیک گروه شرکت های بارشیک هولدینگ طلا جواهرات و گردشگری ٬ شرکت توسعه و تجارت بارشیک (سهامی خاص) با شماره ثبت 3598 تاسیس شده است.

شرکت بارشیک با سرعت مناسب، به سمت چشم انداز و مأموریت خود در حال حرکت است. توجه به مسوولیت اجتماعی همچنان مورد توجه جدی و مدیریت کارکنان گروه بارشیک است. این مجموعه به توسعه پایدار ملی متعهد است و در تمام تصمیمات و طرح ها به عناصرمنافع ملی کشور عزیز ایران توجه ویژه دارد. گروه بارشیک در تمام مراودات حرفه ای خود، نشاط اجتماعی و خدمت به عموم را فراموش نکرده و با افتخار، این خدمات خود را به عموم ایرانیان گسترش می دهد.