بارشیک گروه شرکت های بارشیک هولدینگ طلا جواهرات و گردشگری ٬ شرکت توسعه و تجارت بارشیک (سهامی خاص) با شماره ثبت 3598 تاسیس شده است.

پایبندی به اصول این منشور، شرط لازم عضویت و ادامه ی همکاری در مجموعه بارشیک است.

این اصول مکمل انجام سوگند به کتاب آسمانی است که باید به طور جدی مورد توجه تمامی همکاران محترم قرار گیرد.

اصل اول :    پاکی و صداقت در امور مالی، اخلاقی و رفتاری.

اصل دوم:    حضور مسئولانه، منظم، کامل و مفید در محل کار.

اصل سوم:    ارتباط مناسب با همکاران، مشتریان و عموم مردم.

اصل چهارم:  تشکیلات پذیری و انجام صحیح مسئولیت های محول شده.

اصل پنجم:   رازداری هوشمندانه و حفظ اطلاعات محیط کار.

اصل ششم:   دلسوزی و ترجیح مصالح شغلی، به امور شخصی و فردی.

اصل هفتم:   مطالعات علمی و پیشرفت مستمر در روابط انسانی و امور تخصصی