بارشیک گروه شرکت های بارشیک هولدینگ طلا جواهرات و گردشگری ٬ شرکت توسعه و تجارت بارشیک (سهامی خاص) با شماره ثبت 3598 تاسیس شده است.

مهمترین بخش شرکت بارشیک  توسعه منابع انسانی است.

ما در انتخاب هم کاران بیشتر از روش های متداول ، حساسیت داریم.

سیاست ما انتخاب افراد ارزشمند و درجه یک است ، که اصالت و رشد یافتگی خانوادگی و اجتماعی آنان اثبات شده است.

درستکاری، صداقت، آموزش پذیر بودن و ارزشهای خانوادگی از مهمترین علاقه مندی های ماست.

آموزشهای اختصاصی گروه بارشیک و کارآموزی هم زمان و  پذیرش افراد جدید از طرف خانواده ی کاری بارشیک ، شرط لازم هم کاریهای بلند مدت با این گروه اقتصادی است.

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

 

مسئولیت اجتماعی منشور اخلاقی _ رفتاری بارشیک هم کاران ما

 

نشان ملی

logo-samandehi