بارشیک گروه شرکت های بارشیک هولدینگ طلا جواهرات و گردشگری

تعدادی از هنرمندان برجسته در زمینه کوتاهی،هفته جاری به سیرجان سفر خواهند کرد.

این سفر با هدف به روزرسانی هنر کوتاهی مو متخصصان زیبایی پریوار صورت خواهد گرفت.

نشان ملی

logo-samandehi